Üldtingimused

Müügi- ja üldtingimused

 • Üldised tingimused kehtivad relvaeksam.eu veebilehe klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku Eksami Ekspert OÜ (edaspidi relvaeksam.eu) vahel kaupade ja teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 • Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
 • relvaeksam.eu jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel relvaeksam.eu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 • Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
 • relvaeksam.eu ja Klient soovivad kaubelda veebilehe relvaeksam.eu kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. relvaeksam.eu veebilehel tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.
 • Veebilehelt relvaeksam.eu on võimalik osta vaid neid kaupu ja teenuseid, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 • Eksami Ekspert OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Eksami Ekspert OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 • Eksami Ekspert OÜ vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  Klient vastutab Eksami Ekspert OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
 • Eksami Ekspert OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
 • Eksami Ekspert OÜ ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
 • Eksami Ekspert OÜ kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Eksami Ekspert ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
 • Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
 • Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Eksami Ekspert OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
 • Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Eksami Ekspert OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Müügilepingust taganemine ja kauba/teenuse tagastamine

 • Kliendil on õigus taganeda e-poe kaudu sõlmitud müügilepingust 1 (üks) päeva jooksul alates kauba/teenuse kättetoimetamise päevast ja või teenuse avamise päevast.
 • Ostjal on võimalik kauba/teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
 • Veebilehelt ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:
  e-posti aadressile: info@relvaeksam.eu.
 • Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R 10.00 – 16.00, L-P 12.00 – 16.00 telefonil: +372 5866 6995 või e-posti aadressil:info@relvaeksam.eu
 • Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 100 või enam eurot.

Saamislugu

Selle lehe loomiseks andis mulle tõuke eelkõige isiklik teekond, kus õppisin jahimeheks. Jõudes oma õpingutega ühel hetkel nii kaugele, et ees terendas relvaeksam, tundsin aga vajadust kuskil oma teadmisi testida. Internetis surfates leidsin küll ühe lehe, kuid see tundus mulle ebakorrektne ning eksitav. Ja siis otsustasin luua just sellise keskkonna, kus oleks kõik täpselt nii nagu seda on relvaeksamil. Ise läbisin relvaeksami esimese sooritusega. Lisaks relvaeksamile olen läbinud erinevaid koolitusi.

KONTAKT

Eksami Ekspert OÜ

reg. nr. 14058405
Mere 1-5, Pärnu, 80024
Tel: +372 58666995
e-post: info@relvaeksam.eu

Kliendid meist

Lahendasime koos sõbraga teste võidu .. proovisime, kumb saab enne 100% õiged vastused.. mina võitsin :)

Urmas

Urmas

Jahimees

Aktiivsemad kasutajad

Profiili pilt: Helena Udumets
Profiili pilt: Rändi
Profiili pilt: Ainar Helisalu
Profiili pilt: kaasiku83@gmail.com
Profiili pilt: Annely Meriloo
Profiili pilt: kukimuki234@gmail.com