Privaatsuspoliitika

Eksami Ekspert OÜ vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
Eksami Ekspert OÜ jätab endale õiguse saata kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi relvaeksam.eu poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist andmebaasist.
Kõik relvaeksam.eu veebilehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel. Eksami Ekspert OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Eksami Ekspert OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka relvaeksam.eu veebilehele puudub neile juurdepääs.
Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise Üldtingimustes ettenähtud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Üldtingimustes sätestatust on Müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik veebilehe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:
– saata ostjale veebilehe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on veebilehe kasutajate turvalisuse huvides;
– säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks veebilehele sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.
Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e- posti või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Saamislugu

Selle lehe loomiseks andis mulle tõuke eelkõige isiklik teekond, kus õppisin jahimeheks. Jõudes oma õpingutega ühel hetkel nii kaugele, et ees terendas relvaeksam, tundsin aga vajadust kuskil oma teadmisi testida. Internetis surfates leidsin küll ühe lehe, kuid see tundus mulle ebakorrektne ning eksitav. Ja siis otsustasin luua just sellise keskkonna, kus oleks kõik täpselt nii nagu seda on relvaeksamil. Ise läbisin relvaeksami esimese sooritusega. Lisaks relvaeksamile olen läbinud erinevaid koolitusi.

KONTAKT

Eksami Ekspert OÜ

reg. nr. 14058405
Mere 1-5, Pärnu, 80024
Tel: +372 58666995
e-post: info@relvaeksam.eu

Kliendid meist

Tänu sellele lehele sain väga palju abi ja läbisin relvaeksami teooria esime korraga.Loe lisaks

Eero

Eero

Jahimees

Aktiivsemad kasutajad

Profiili pilt: Helena Udumets
Profiili pilt: Rändi
Profiili pilt: Ainar Helisalu
Profiili pilt: kaasiku83@gmail.com
Profiili pilt: Annely Meriloo
Profiili pilt: kukimuki234@gmail.com