Privaatsuspoliitika

Eksami Ekspert OÜ vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
Eksami Ekspert OÜ jätab endale õiguse saata kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi relvaeksam.eu poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist andmebaasist.
Kõik relvaeksam.eu veebilehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka relvaeksam.eu veebilehele puudub neile juurdepääs.
Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise Üldtingimustes ettenähtud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Üldtingimustes sätestatust on Müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik veebilehe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:
– saata ostjale veebilehe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on veebilehe kasutajate turvalisuse huvides;
– säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks veebilehele sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.
Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e- posti või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Saamislugu

Selle lehe loomiseks andis mulle tõuke eelkõige isiklik teekond, kus õppisin jahimeheks. Jõudes oma õpingutega ühel hetkel nii kaugele, et ees terendas relvaeksam, tundsin aga vajadust kuskil oma teadmisi testida. Internetis surfates leidsin küll ühe lehe, kuid see tundus mulle ebakorrektne ning eksitav. Ja siis otsustasin luua just sellise keskkonna, kus oleks kõik täpselt nii nagu seda on relvaeksamil. Ise läbisin relvaeksami esimese sooritusega. Lisaks relvaeksamile olen läbinud erinevaid koolitusi.

KONTAKT

Eksami Ekspert OÜ

reg. nr. 14058405
Mere 1-5, Pärnu, 80024
Tel: +372 58666995
e-post: info@relvaeksam.eu

Kliendid meist

Lahendasime koos sõbraga teste võidu .. proovisime, kumb saab enne 100% õiged vastused.. mina võitsin :)

urmas

Urmas

Jahimees

Aktiivsemad kasutajad

Profiili pilt: Rändi
Profiili pilt: Janek Šibalov
Profiili pilt: Tauno Antsmäe
Profiili pilt: Germo palusoo
Profiili pilt: karollootus@gmail.com
Profiili pilt: Janar